Visie

Bureau OVL kenmerkt zich door de volgende visie: Het ondersteunen van de aangesloten gemeenten om tegen acceptabele kosten een energiezuinige en milieuvriendelijke Openbare Verlichtingsinstallatie duurzaam in stand te houden voor de leefbaarheid, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid in de deelnemende gemeenten.