Meld Storingen

Geef de locatie van de lichtmast aan:

Storingen. Als er zich een storing voordoet bij één of meerdere lichtmasten is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt gemeld aan Bureau OVL. Bureau OVL zorgt ervoor dat die storing wordt verholpen om zodoende de verkeers- en sociale veiligheid te waarborgen in de directe omgeving van de lichtmast(en). U wordt in vier stappen door het storingsprogramma geleid; het invullen kost slechts een paar minuten: Voor de exacte locatie van de lichtmast dient u het lichtmastnummer te kennen. Deze vindt u op een hoogte van ca. 2 meter aan de straatzijde van de lichtmast. Bureau OVL streeft ernaar om storingen binnen 5 werkdagen te laten verhelpen. Soms gaat het echter om een storing die meer tijd kost. Als u uw e-mailgegevens bij uw melding noteert, houden wij u op de hoogte van de afhandeling.

 

 

 

Privacy verklaring

Wij beloven:

  • Zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij als organisatie voldoen aan de wetgeving.
  • U te informeren over het gebruik van uw gegevens.
  • Passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  • Het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk.
  • Uw gegevens nooit door te geven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren.
  • Dat u als klant altijd bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren alle keuzes die u maakt op het gebied van uw privacy. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie, en het verwijderen van uw gegevens.

Deze privacy verklaring hebben wij opgesteld om u te informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij verwerken, welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen en hoe u daar zelf invloed op kunt uitoefenen.