Openbare Verlichting

Openbare Verlichting is de verlichting van straten, wegen en pleinen; de straatlantaarns in het openbaar gebied. De gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor het onderhoud van de straten en wegen op hun gebied. Uit oogpunt van verkeersveiligheid ook voor het beheer van de Openbare Verlichting. In toenemende mate speelt de Openbare Verlichting ook een rol in de persoonlijke veiligheid van de burgers. In een zich snel ontwikkelende samenleving anno nu komen daar aspecten als energiebesparing, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid, passendheid in het landschap of de omgevingen bij. 

In 2007 hebben de samenwerkende gemeenten de handen ineen geslagen, gezamenlijk het onderhoudscontract aanbesteed en het Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (Bureau OVL) opgericht voor het beheer, de begeleiding en advisering van de Openbare Verlichtingstaken. 

Per 1 januari 2012 is het beheer voor de toenmalige gemeenten ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting. Sinds 1 januari 2014 nemen de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Vianen en Zederik deel in deze gemeenschappelijke Regeling.

Met ingang van 1 januari 2019 heeft er een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden binnen het verzorgingsgebied van Bureau OVL. Het verzorgingsgebied is niet veranderd, wel het aantal gemeenten. De 7 gemeenten die nu deel uit maken van Bureau OVL zijn :

Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Molenlanden, Papendrecht en Vijfheerenlanden.